Kutsal mekanların ziyaretinin ortak olduğu hac ve umre ibadetleri arasında farklar nelerdir…

Hac; İslâm’ın beş şartından birisidir. Farzdır. 

Umre ise Hanefi ve Maliki mezhebine göre sünnet, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre ise farzdır.

Haccın ancak hac aylarında yapılabilmesine karşılık umre için belirlenmiş her hangi bir zaman yoktur. Arefe ve bayram günleri (teşrik tekbirlerinin getirildiği 5 gün) dışında daima umre yapılabilir.

Hanefî mezhebinde haccın aslî vâcipleri sa‘y, Müzdelife’de vakfe, şeytan taşlama, halk ya da taksir (saçları traş etmek ya da kısaltmak) ve vedâ tavafı olmak üzere toplam beş törenden (nüsük) ibarettir. Bu ibadeti yerine getirenlere Türkçe’de hacı, Arapça’da hâc (çoğulu huccâc) denir.

Umre ise, ihrama girip Kâbe’yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmak sureti ile yerine getirilen bir ibadettir. Arafat ve Müzdelife vakfesi ile kurban kesme ve şeytan taşlama görevlerini bulunmamaktadır. 

Bu bakımdan hacca, “hacc-ı ekber” (büyük hac), umreye de “hacc-ı asgar” (küçük hac) denir. 

İ‘timâr “umreyi yerine getirmek”, mu‘temir ise “umreyi yerine getiren kimse” demektir. 

Yapılış şekli açısından ise hac, ifrad haccı, temettu‘ haccı ve kırân haccı olmak üzere üç çeşittir.
Hac ve umre, her biri tek başına yapılabildiği gibi, aynı senenin hac ayları içinde, ikisi birbirine bağlı şekilde da yapılabilir.

Umre turlarında, hac turlarında olduğu gibi kura, çekiliş, sıra bekleme gibi zorunluluklar yoktur.Bu yüzden umre turları Müslümanlar tarafından sık tercih edilmektedir.