Hac ibadeti, umreli ve umresiz olarak da yapılabilir. Hac yapılış şekline göre üç usulde yapılmaktadır.

 
Temettu – Kıran – İfrad

Hacc-ı Temettu:
Hac ile umreyi ayrı ayrı ihramlarda yapmaktır. Şöyle ki:

a) Önce iki rekât ihram namazı kılınır ve umreye niyet edilir:

Ey Allah’ım! Umre yapmak istiyorum. Senin rızan için ihramlandım ve umreye niyet ettim. Kolaylaştır ve kabul eyle! Umre yapıldıktan sonra ihramdan çıkılır.

b) Arafat’a çıkarken otelde yeniden ihramlanıp hacca niyet edilir.

Ey Allah’ım, Hac yapmak istiyorum. Senin rızan için ihramlandım ve hac yapmaya niyet ettim, kolaylaştır ve kabul eyle!


Hacc-ı Kıran:

Bir ihramda hem umreye hem hacca niyetlenmek suretiyle yapılan hacdır. Umre yapıldıktan sonra hac niyeti ve ihramı devam ettiği için Arafat dönüşüne kadar ihramlı kalınır. Önce iki rekât ihram namazı kılınır, sonra şöyle niyet edilir: Ey Allah’ım Umre ve hac yapmak istiyorum. Senin rızan için ihramlandım, umre ve hac yapmaya niyet ettim, kolaylaştır ve kabul eyle!


Hacc-ı İfrad:

Umresiz yapılan hacca Hacc-ı ifrad denilir. Bu usûlde sadece hacca niyet edilir, Mekke’ye varınca kudüm tavafı yapılır ve Arafat dönüşüne kadar ihramlı kalınır. İki rekât ihram namazı kılınır ve şöyle niyet edilir:

Ey Allah’ım, Hac yapmak istiyorum. Senin rızan için ihramlandım ve hac yapmaya niyet ettim, kolaylaştır ve kabul eyle!

Böylece kişi tercih ettiği hac usûlüne göre telbiye getirerek ihramlanmış olur. Mikat sınırını geçmeden önce ihramlanmak şarttır. Çünkü ihram haccın rükünlerindendir.