Mina, hac ibadetini yerine getirenlerin üç gün boyunca şeytan taşladıkları, hac kurbanlarının kesildiği bölgedir…

 
Mekke’in kuzeydoğusunda Müzdelife ile Mekke arasında kalan geniş bölgeye Mina denir.

Cemerat ismiyle bilinen şeytan taşlama yerleri, hac kurbanlarının kesildiği mezbahaneler ve sevgili Peygamberimizin Mina günlerini geçirdiği mekana yapılan Mescid-ül Hayf burada bulunmaktadır. Müzdelife vakfesinden sonra hacılar Mina’ya gelerek haccın vaciblerinden olan ve üç gün devam eden şeytan taşlama görevini burada yerine getirirler. Ayrıca bu günlerin gecelerini Mina’da geçirmek haccın sünnetlerindendir.